News

Photogallery

Dokumenty dotyczące rekrutacji uczniów do szkoły

Rok szkolny 2017 / 18

 

2017-18_karta_zgloszenia_dziecka_do_szkoly.doc

 

KUMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JASIENIU

z dnia 03 marca 2017 r.

o liczbie wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu  oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Filialnej w Wicinie i w Szkole Filialnej w Golinie w roku szkolnym 20017/2018

Liczba wolnych miejsc w:

a) w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu : 49 miejsc dla dzieci urodzonych w latach 2011-2014,

b) w oddziale przedszkolnym w Szkole Filialnej w Golinie: 18 miejsc dla dzieci urodzonych w latach 2011-2012,

c) w oddziale przedszkolnym w Szkole Filialnej w Wicinie: 11 miejsc dla dzieci urodzonych w latach 2011-2012.

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych  będzie prowadzona w terminach zgodnych z zarządeniem Burmistrza Jasienia. W roku szkolnym 2017/18 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych nie przewiduje się przyjmowania dzieci zamieszkałych poza Gminą Jasień. Dokumenty dotyczące rekrutacji udostępnione są na stronie https://przedszkolewjasieniu.edupage.org/  oraz w sekretariatach ww. placówek.. 

Zarzadzenie_Nr_24_2017_Zal_1.pdf

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JASIENIU

z dnia 03 marca 2017 roku

o liczbie wolnych miejsc w klasie I  w roku szkolnym 2017/18

Liczba wolnych miejsc w klasie I :

 1. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jasieniu: 50  miejsc ( planuje się dwie klasy),
 2. w Szkole Filialnej im. Mikołaja Reja w Golinie: 25 miejsc (planuje się jedną klasę),
 3. w Szkole Filialnej im. Aleksandra Fredry w Wicinie: 25 miejsc (planuje się jedną klasę).

 

Do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18 przyjmowane są :

 1. dzieci urodzone w roku 2010,
 2. dzieci urodzone w roku 2009- odroczone od obowiązku szkolnego w roku 2016/17,
 3. dzieci urodzone w roku 2011 na wniosek rodzica, pod warunkiem korzystania przez dziecka w wychowania przedszkolnego lub, gdy dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzającą możliwość rozpoczęcia nauki w szkole.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodach ww. szkół proszeni są o dokonanie zapisania dziecka do szkoły obwodowej w terminie od dnia 06 marca 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku . Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie https://spjasien.edupage.org/ oraz  w sekretariatach  ww. szkół.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem ww. szkół będą mogli składać wnioski o przyjęcie dziecka do wybranej  szkoły po zakończeniu zapisu dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Informacja o terminie rekrutacji będzie podana w kolejnym komunikacie. Jednocześnie informuję, że w roku szkolnym 2017/18 nie planuje się przyjmowania do ww. szkół dzieci mieszkających poza Gminą Jasień.

_Zarzadzenie_Nr_25_2017_Zal_1.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jasieniu
  ul. M. Konopnickiej 10
  68-320 Jasień
  woj. lubuskie
 • 068 3710930

Galeria zdjęć